Obchodní rejstřík firem - vazby a vztahy z justice.cz (2024)

 • Hledání firmy
 • Hledání na adrese
 • Ověření DPH
 • Vizuální rejstřík
 • Ochranné známky
 • Nové firmy
 • Prodej dat z rejstříků

Vyhledávání

Obchodní rejstřík - Vizuální obchodní rejstřík firem

Obchodní rejstřík umožňuje rychle nalézt libovolnou firmu, družstvo, osobu či jiný subjekt z veřejných rejstříků,zobrazit aktuální výpis z obchodního rejstříku, aktuální a historické vztahy. V obchodním rejstříku lze hledat podle IČO firmy, názvu, zůčastněných osob (majitelé, jednatelé, představenstvo apod) a také podle registrovaných adres (sídlo firmy, místo podnikání a pod.)

Obchodní rejstřík zobrazuje základní informace o firmě - sídlo firmy, statutární osoby, IČ firmy, DIČ a registraci DPH, předměty podnikání. Unikátní vlastností naší aplikace obchodní rejstřík je možnost zobrazit vztahy mezi firmami a osobami v přehledné grafické podobě, společně s časovou analýzou vztahů firem a osob v obchodním rejstříku. Můžete tak zobrazit vztahy firmy v obchodním rejstříku ke konkrétnímu datu.

Zpracování a prodej dat z obchodního rejstříku

Kompletní aktuální databázi českých firem je možné také získat ve formátu MDB.Data v databázi Obchodní rejstřík aktualizujeme denně, aktualizace najdete například na stránce nově vzniklých firem nebo v seznamu nespolehlivých plátců DPH.

Adresy

firem v obchodním rejstříku, mapy firem.

Počet nových subjektů v obchodním rejstříku

Zajímavé firmy v obchodním rejstříku

Lesy České republiky,Pojišťovna VZP, PPF,SAZKA,BENZINA,Seznam.cz,ŠKODA

Vizuální obchodní rejstřík

Vizuální obchodní rejstřík zobrazuje vztahy v obchodním rejstříku v přehledné grafické podobě s možností detailního prozkoumání firem a osob. Vztahy firem a osob v obchodním rejstříku můžete hledat přímo na této stránce a v detailu firmy kliknout na její vizuální zobrazení, vizuální obchodní rejstřík má také vlastní vyhledávání.

Vizuální obchodní rejstřík také umožňuje velmi snadno procházet vztahy a vazby mezi firmami a lidmi. Jedním klikem snadno zjistíte všechny osoby a firmy, které souvisí s danou zobrazenou firmou, zároveň můžete snadno analyzovat vývoj vztahů mezi firmami a osobami v OR v čase

Vyzkoušejte grafické zobrazení vztahů firem a osob v obchodním rejstříku na příkladech velkých českých firem:
Česká spořitelna, a.s. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Správa železnic, státní organizace OKD, a. s. Tesco Stores ČR a.s. Krajská zdravotní, a.s. CETELEM ČR, a.s. České dráhy, a.s. Škoda Auto a.s. České dráhy, státní organizace

Nejnovější firmy

Textová verze Grafická verze Zápis do OR
Silnice Kubát s.r.o.graf 17.6.2024
Freedlantsko.group s.r.o.graf 17.6.2024
Cyrodil s.r.o.graf 17.6.2024
OLFROL TRADE s.r.o.graf 17.6.2024
Rozhledna Čisovice s.r.o.graf 17.6.2024
Všechny nejnovější firmy v ČR

Rozcestník základních odkazů

Obchodní rejstřík

o vyhledávání v obchodním rejstříku

Justice.cz

o portálu ministerstva spravedlnosti ČR

Živnostenský rejstřík

vyhledávání v živnostenském rejstříku

ARES

administrativní registr ekonomických subjektů

Zajímavosti z rejstříku

 • Nejnovější velké a střední společnosti v obchodním rejstříku
 • Seznam společností, které mají nejvíce dceřinných společností
 • Seznam společností, které mají nejvíce vlastníků - právnických osob
 • Seznam největších společností podle počtu zaměstnanců
 • Nejnovější zápisy do veřejného obchodního rejstříku
 • Seznam nespolehlivých plátců DPH
 • Další společnosti nově zapsané do veřejného obchodního rejstříku
 • Seznam DIČ skupinových registrací k DPH

Statistiky květen 2024

Statistická právní formapočet
Tabulka je aktualizována jednou měsíčně. Zdroj: ČSÚ.
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona1748062
Společnost s ručením omezeným542547
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství113796
Spolek99001
Společenství vlastníků jednotek77033
Zahraniční fyzická osoba 55569
Zemědělský podnikatel - fyzická osoba46539
Akciová společnost27195
Pobočný spolek25696
Družstvo12170
Příspěvková organizace10230
Odborová organizace7164
Obec (obecní úřad)6314
Veřejná obchodní společnost5265
Honební společenstvo4282
Evidované církevní právnické osoby3988
Odštěpný závod zahraniční právnické osoby3924
Nadační fond2824
Obecně prospěšná společnost2506
Evropská společnost2226
Ústav1678
Zájmové sdružení právnických osob1127
Svazek obcí718
Nadace613
Společnost komanditní607
Podílový fond604
Školská právnická osoba393
Organizační složka státu282
Politická strana, politické hnutí281
Komora (s vyjímkou profesních komor)211
Státní příspěvková organizace209
Mezinárodní organizace a sdružení175
Stavovská organizace - profesní komora113
Státní podnik100
Organizace zaměstnavatelů80
Veřejná výzkumná instituce76
Zastupitelský orgán jiných států55
Církevní organizace45
Vysoká škola27
Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení22
Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace 21
Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku17
Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby16
Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích16
Kraj a hl.m.Praha14
Zájmové sdružení12
Zdravotní pojišťovna11
Evropské hospodářské zájmové sdružení11
Zahraniční pobočný spolek11
Fond (ze zákona)8
Zastoupení zahraniční banky7
Komoditní burza6
Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura5
Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany3
Organizační složka zahraničního nadačního fondu3
Veřejně prospěšná instituce3
Stálý rozhodčí soud2
Společný podnik2
Svazy církví a náboženských společností2
Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů2
Mezinárodní vojenská organizace vzniklá na základě mezinárodní smlouvy2
Evropská družstevní společnost2
Mezinárodní odborová organizace2
Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury1
Právnická osoba zřízená zvláštním zákonem zapisovaná do veřejného rejstříku1
Česká národní banka1
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace1
Rada pro veřejný dohled nad auditem1
Organizační složka zahraniční nadace1

Otázky a odpovědi k obchodnímu rejstříku

 • Které jsou nejnovější firmy v obchodním rejstříku?

  Silnice Kubát s.r.o. (17.6.2024), Freedlantsko.group s.r.o. (17.6.2024), Cyrodil s.r.o. (17.6.2024). Další nové firmy.

 • Které společnosti mají největší počet zaměstnanců?

  Společnosti s počtem zaměstnanců nad 10.000 jsou například Albert Česká republika, s.r.o., Česká spořitelna, a.s., České dráhy, a.s. Další společnosti podle počtu zaměstnanců.

X

Subjekty s 10 000 a více zaměstnanci

 • Albert Česká republika, s.r.o.
 • Česká spořitelna, a.s.
 • České dráhy, a.s.
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 • Kaufland Česká republika v.o.s.
 • Krajská zdravotní, a.s.
 • Lidl Česká republika s.r.o.
 • Škoda Auto a.s.
 • Tesco Stores ČR a.s.

Subjekty s 5 000 a více zaměstnanci

 • BILLA, spol. s r. o.
 • Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
 • ČD Cargo, a.s.
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
 • Československá obchodní banka, a. s.
 • ČEZ, a. s.
 • Globus ČR, v.o.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Liberty Ostrava a.s.
 • ManpowerGroup s.r.o.
 • Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • Penny Market s.r.o.
 • Siemens, s.r.o.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Nejčastější přijmení v rejstříku

 • Beneš
 • BENEŠOVÁ
 • Čermák
 • ČERNÁ
 • Černý
 • Dvořák
 • Dvořáková
 • FIALA
 • Fialová
 • HÁJEK
 • HÁJKOVÁ
 • Horák
 • Horáková
 • Chen
 • Jelínková
 • Kim
 • Kolář
 • Král
 • KRÁLOVÁ
 • KREJČÍ
 • Kučera
 • KUČEROVÁ
 • Marek
 • Marková
 • Müller
 • NĚMCOVÁ
 • Němec
 • Nguyen
 • Novák
 • Nováková
 • Novotná
 • Novotný
 • PETR
 • PHAM
 • Pokorná
 • Pokorný
 • Pospíšil
 • Procházka
 • Procházková
 • Růžička
 • SVOBODA
 • Svobodová
 • Thi
 • Tran
 • Urban
 • Veselá
 • Veselý
 • WANG
 • ZEMAN
 • Zhang

Další odkazyOkénko pro podnikatele

 • <!- ok -->Obchodní rejstřík firem - vazby a vztahy z justice.cz (2)

  Jitka Weiss, SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL a.s.

  Jak proměnit svůj relax s golfovou holí v nejlepší investici roku? Exkluzivní dovolené, které otevřou dveře k novým příležitostem!


Zobrazit sloupec

TOP: ZprávyAkcie CZAkcie světKurzy měnKomodityZlatoBitcoinHypotékyTarifyEnergieKalkulačkaZákonyPráceVálkaDiskuze

Kurzy.cz > Obchodní rejstřík

pátek 21.6.2024 00:34:44

Obchodní rejstřík firem - vazby a vztahy z justice.cz (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 5956

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.